Čo robíme:
Rovnako ako ľudia, aj firmy a produkty majú svoje meno, názov a podobu. Vďaka tomu navonok prezrádzajú o sebe, kto sú a aký svet predstavujú.

My tvoríme tvár vášho produktu, firmy a štýl komunikácie.

Pomáhame pri tvorbe úspešných spoločností a produktov, zviditeľňujeme ich a robíme zapamätateľnými na dlhé roky.

Tvoríme dizajn prezentujúci v prvom rade funkčné a až následne estetické riešenia. Máme radi jednoduchosť na prvý pohľad, za ktorou sa však skrýva premýšľanie, názor a idea.

Kto sme:
Sme dizajnérske štúdio vizuálnej komunikácie založené v roku 2013 Danielom Markovičom.

Daniel Markovič vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Ateliér tvorby písma a typografie profesora Jana Solperu a Františka Štorma na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.